برج خنک کننده حلقه باز فولادی

  • برج خنک کننده فولادی نوع باز – جریان متقاطع

    برج خنک کننده فولادی نوع باز – جریان متقاطع

    برج خنک کننده فولادی نوع باز

    پیشرفته با کارایی بالا نوع جریان باز نوع باز بیش از 30 درصد در آب و هزینه عملیاتی در برابر نوع جریان باز شمارنده صرفه جویی می کند.عملکرد برتر پرکننده های انتقال حرارت و حذف کننده های رانش عملکرد حرارتی تضمین شده بسیار کارآمدی را ارائه می دهند.شکل فشرده و نصب آسان دستگاه استیل همچنین از محیط در برابر مسائل FRP محافظت می کند.