ذخیره سازی حرارتی یخ

  • Ice Thermal Storage

    ذخیره سازی حرارتی یخ

    ذخیره سازی حرارتی

    ذخیره انرژی گرمایی یخی (TES) یک فناوری است که با خنک سازی یک محیط ذخیره سازی ، انرژی حرارتی را ذخیره می کند تا انرژی ذخیره شده در زمان بعدی برای کاربردهای خنک سازی استفاده شود.