ذخیره سازی حرارتی یخ

  • ذخیره سازی حرارتی یخ

    ذخیره سازی حرارتی یخ

    ذخیره سازی حرارتی یخ

    ذخیره‌سازی انرژی حرارتی یخ (TES) فناوری‌ای است که انرژی حرارتی را با خنک‌کردن یک محیط ذخیره‌سازی ذخیره می‌کند تا انرژی ذخیره‌شده در زمان بعدی برای کاربردهای خنک‌کننده مورد استفاده قرار گیرد.