کندانسور تبخیری Cross Flow - سری SPL-S

  • Evaporative Condenser – Cross Flow

    کندانسور تبخیری - Cross Flow

    کندانسور تبخیری
    فناوری پیشرفته چگالش تبرید آمونیاک به شما در صرفه جویی در مصرف انرژی و آب بیش از 30 درصد کمک می کند. خنک کننده تبخیری به این معنی است که می توان دمای پایین متراکم را به دست آورد. گرمای محسوس و پنهان مبرد توسط اسپری آب و هوای القایی روی سیم پیچ استخراج می شود.