کندانسور تبخیری Counter Flow- سری SPL-N

  • Evaporative Condenser – Counter Flow

    کندانسور تبخیری - جریان شمارنده

    کندانسور تبخیری

    فناوری پیشرفته چگالش تبرید آمونیاک به شما در صرفه جویی در مصرف انرژی و آب بیش از 30 درصد کمک می کند. تبخیر تبخیری به این معنی استدمای پایین متراکم می توان بدست آورد. گرمای محسوس و پنهان مبرد توسط اسپری آب و هوای القایی روی سیم پیچ استخراج می شود.