حلقه بسته برج خنک کننده - جریان شمارنده

  • Closed Loop Cooling Tower – Counter Flow

    حلقه بسته برج خنک کننده - جریان شمارنده

    برج خنک کننده حلقه بسته

    با سیستم خنک کننده حلقه بسته پیشرفته و بسیار کارآمد ، بیش از 30٪ در مصرف آب و هزینه صرفه جویی کنید. این مبدل حرارتی متوسط ​​میانی ، پمپ ثانویه ، لوله کشی و برج خنک کننده نوع باز را به یک واحد تبدیل می کند. این امر به تمیز ماندن سیستم و رایگان نگهداری آن کمک می کند.