کولر هیبریدی

  • Hybrid Cooler

    کولر هیبریدی

    کولر هیبرید

    کولر نسل بعدی مزایای تبخیر و خنک کننده خشک را در یک دستگاه واحد فراهم می کند. گرمای حساس از مایع با درجه حرارت بالا را می توان از بخش خشک و گرمای نهفته را از بخش مرطوب زیر استخراج کرد ، و در نتیجه سیستم با کارایی بالا و صرفه جویی در انرژی ایجاد می شود.