کولر هیبریدی

  • کولر هیبریدی

    کولر هیبریدی

    کولر هیبریدی

    کولر نسل بعدی مزایای خنک کننده تبخیری و خشک را در یک دستگاه فراهم می کند.گرمای محسوس از سیال با دمای بالا را می توان از بخش خشک و گرمای نهان را می توان از بخش مرطوب زیر استخراج کرد که منجر به راندمان بالا و سیستم صرفه جویی در انرژی می شود.