شیمیایی

برج خنک کننده حلقه بسته: صنایع شیمیایی

صنایع شیمیایی شامل مجموعه ای از فرآیندهای پیچیده مانند گرمایش، سرمایش، چگالش، تبخیر و جداسازی است.صنایع شیمیایی یکی از نوآورترین و سریع ترین بخش ها در حال رشد است.بدون برج خنک کننده نمی تواند کار کند و بخشی جدایی ناپذیر از صنایع شیمیایی است که در آن گرما باید به اتمسفر پراکنده شود یا سیالات باید به طور موثر با حداقل تلفات انرژی و آب متراکم شوند.

افزایش هزینه های برق و آب، صنایع شیمیایی را به جستجوی فناوری جدیدی سوق می دهد که می تواند تجارت را پایدارتر کند و هزینه تولید را نیز کاهش دهد.

پیش‌بینی می‌شود که پیشرفت‌ها در زمینه‌هایی مانند بیوتکنولوژی، سلول‌های سوختی، فناوری زیست‌محیطی و مواد هوشمند، راه را برای برآوردن نیازهای آینده در سطح جهانی هدایت کند.

یک فناوری مبدل حرارتی قابل اعتماد برای صنایع شیمیایی نیاز دارد، با عملکرد پایدار، SPL را در خط مقدم قرار می دهد.تکنولوژی پیشرفته ما بسیار کارآمد استبرج های خنک کننده حلقه بسته / کندانسورهای تبخیری و کولرهای هیبریدی.

راه‌حل‌ها و تجهیزات سفارشی‌شده SPL مزایای زیادی از نظر بهره‌وری انرژی، پایداری، ایمن و صرفه‌جویی در مصرف آب دارند، زیرا اجازه می‌دهند تا فرآیندهای تولید را با حداقل اتلاف منابع، مدیریت صحیح و نگهداری اجزای یک برج خنک‌کننده برای مدت طولانی و پایدار خنک کنند. از زمان

1