غذا و نوشیدنی

رشد جمعیت شهری شاهد ایجاد فاصله زیادی بین محصولات تازه مزرعه است که به موقع و با کیفیت به مصرف کننده رسیده است.

همچنین تغییر عادات غذایی جمعیت شهری به مواد غذایی و نوشیدنی های فرآوری شده ، شاهد شکوفایی عظیمی در صنعت فرآوری مواد غذایی برای حفظ استانداردهای بالای قابلیت اطمینان و کیفیت است.

انرژی و آب به عنوان نیروی اصلی صنایع غذایی و آشامیدنی به طور مداوم فشار را برای کشف و اختراع فناوری پیشرفته ای ایجاد می کنند که علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی و آب ، قیمت ها را نیز در سطح قابل قبولی نگه می دارد.

یک رقابت جهانی در بین شرکت های صنعت غذا و نوشیدنی وجود دارد و مسئول یافتن راه حل های پایدار در کار خود هستند. در نتیجه ، تلاش هایی که برای اطمینان از کیفیت ، کارایی و قابلیت اطمینان انجام شده است باید به نرمی با یکدیگر تعامل داشته باشند.

SPL محصولات صرفه جویی در انرژی مانند کندانسور تبخیری ، کولر هیبریدی و برج های خنک کننده مدولار را به عنوان اجزای اصلی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ارائه می دهد - از راه حل های کاملاً استاندارد تا اجرای فردی. هرجا که گرمایش یا سرمایش درگیر باشد ، شما یک راه حل یکپارچه از طرف ما خواهید یافت - نه تنها منافع شما ، بلکه مشتریان شما را نیز در نظر می گیرد. ما در کل زنجیره فرآیند ارزش افزوده شرکای قابل اطمینان شما هستیم.

1211