کولر

  • کولر

    کولر

    کولر

    کولر خشک که کولر مایع نیز نامیده می شود، برای جاهایی که کمبود آب وجود دارد یا آب یک کالای ممتاز است، ایده آل است.

    عدم وجود آب به معنی حذف بقایای آهک احتمالی روی کویل ها، مصرف آب صفر، انتشار صدای کمتر است.هم به صورت پیش نویس القایی و هم گزینه پیش نویس اجباری موجود است.