مخزن تحت فشار D1,D2

  • مخازن کمکی تبرید

    مخازن کمکی تبرید

    ظروف سردخانه

    مخازن تبرید SPL طبق ASME Sec VIII Div طراحی و تولید می شوند.1. مخازن ASME Stamped قابلیت اطمینان و پایداری کامل را برای کارخانه تبرید تضمین می کند.این نه تنها بهره وری انرژی سیستم را بهبود می بخشد، بلکه هزینه عملیاتی را نیز کاهش می دهد.