مخزن فشار D1 ، D2

  • Refrigeration Auxillary Vessels

    ظروف کمکی تبرید

    مخازن یخچال و فریزر

    ظروف برودتی SPL مطابق با ASME Sec VIII Div طراحی و تولید شده اند. 1. کشتی های ASME Stamped قابلیت اطمینان و پایداری کامل کارخانه تبرید را تضمین می کند. این نه تنها بهره وری انرژی سیستم را بهبود می بخشد ، بلکه هزینه بهره برداری را نیز کاهش می دهد.